Skip to main content

Se zkratkou GOTS se setkáváme čím dál častěji tím, jak roste zájem o udržitelnou a eticky vyráběnou módu. V tomto článku vysvětlím, jaké jsou základní principy GOTS certifikace a jaké jsou její výhody pro zákazníky, kteří takto certifikované oblečení kupují. Po přečtení budete vědět, zda vám stačí oblečení z obyčejných necertifikovaných materiálů nebo jestli se si rádi zaplatíte za textil v bio či lépe – v GOTS kvalitě.

Zkratka GOTS

GOTS je v původním znění zkratkou pro “Global Organic Textile Standard”. Do češtiny by se to dalo přeložit jako světový standard pro bio textilie. Jedná se o jakýsi zlatý standard pro udržitelné zpracování oblečení a dalších textilií, které jsou vyrobené z ekologicky pěstovaných vláken.

Je GOTS bio? A je bio GOTS?

Pokud se vaše oblečení pyšní certifikátem GOTS, znamená to, že je bio. Tedy že bylo vyrobeno z přírodních materiálů pěstovaných podle zásad ekologického zemědělství.

Ale naopak to neplatí. Bio není GOTS. To proto, že GOTS navíc zavádí přísné podmínky během dalšího zpracování materiálů, aby výrobní procesy a výsledné produkty byly opravdu udržitelné a férové vůči lidem a celým komunitám. A také bezpečné na nošení.

Hlavní principy GOTS

  • Zpracování bez nebezpečné chemie: GOTS zakazuje používání škodlivých chemických látek během produkce a tak chrání jak lidi pracující ve výrobě, tak lidi, kteří si oblečení koupí.
  • Šetření vodou a elektrickou energií: stanovuje cíle, aby se neplýtvalo vodou a energií a zachovaly se tak důležité zdroje pro lidi tam, kde je to potřeba.
  • Etické principy: standard zajišťuje bezpečné pracovní podmínky, zamezuje diskriminaci a dětské práci.

Jak GOTS chrání zdraví?

V minulosti se objevila celá řada případů, kdy oblečení obsahovalo nebezpečné chemické látky a sloučeniny z výroby. A tak se můžeme ptát, kolik takových případů existuje, ale nikdy se na ně nepřijde?

Výzkum provedený ve Švýcarsku v roce 2020 objevil potenciálně nebezpečné látky v nadlimitní koncentraci u 25 % zkoumaných vzorků oblečení. A to šlo o zkoumání jen jedné z mnoha skupin nebezpečných látek, které se v oblečení mohou vyskytovat.

Některé z nich mohou způsobovat okamžité zdravotní problémy, ale jiné se hromadí v těle a jejich nebezpečí se může projevit až s odstupem času.

Jedná se například o Bisfenol A, který se vstřebává přes kůži a může mít vliv na vývoj plodu nebo na reprodukční schopnosti u mužů.

Nebo perfluorované a polyfluorované látky (PFAS). Jde o skupinu asi 4700 látek, které se hromadí v přírodě a v lidském těle (přezdívá se jim „chemické látky navždy“, protože je člověk z organismu jen tak nedostane). U větší části z nich je podezření, že způsobují rakovinu. Také mohou způsobovat snížení plodnosti žen nebo poškozovat orgány a obecněji imunitní a endokrinní systém.

Podrobnější povídání o nebezpečích dalších látek, které se v necertifikovaném oblečení mnohdy vyskytují, by bylo ještě hodně dlouhé, tak jen v rychlosti: některé chemické sloučeniny jako třeba tributylfosfátm nebo formaldehyd a benzen mohou způsobovat podráždění kůže, dýchací potíže a další zdravotní problémy. Těžké kovy nebo ftaláty mohou způsobovat rakovinu a hormonální problémy. Látky zpomalující hoření, které se nejčastěji vyskytují v dětském oblečení, mohou být neurotoxické.

A především, téměř všechny zmíněné látky znečišťují přírodu, takže když se s nimi nenakládá dostatečně opatrně, mohou kontaminovat místní vodní zdroje a ubližovat i lidem, kteří se na výrobě ani nepodílí.

Podmínky GOTS certifikace

Aby výrobci textilií mohli získat (a udržet si) certifikát GOTS, musejí absolvovat pravidelné inspekce nezávislými kontrolory. Díky tomu je zajištěno, že v každém kroku výroby jsou dodrženy podmínky pro to, aby bylo oblečení ekologické, bezpečné, ale také vyrobené za patřičných pracovních podmínek.

Kontroly se provádí nejen v místě výroby, aby se ověřilo, že celý výrobní proces odpovídá certifikačním podmínkám, ale také v laboratořích, kde se zkoumá, jestli je výsledný produkt opravdu bezpečný.

Co z toho má zákazník?

Klid v duši, protože ví, že udělal něco pro to, aby byla naše planeta zdravějším místem k životu. A aby i ostatní měli lepší a spokojenější život.

Ale především má také jistotu, že své tělo a svých blízkých nevystavuje potenciálně škodlivým chemikáliím.

V neposlední řadě (a s určitou nadsázkou) se koupě takového oblečení dá brát jako hlasování pro lepší budoucnost. Protože je to hlavně poptávka po ekologických a udržitelných produktech, která ovlivňuje nabídku. To můžeme vidět i na příkladu velkých značek, které se se značným zpožděním snaží naskočit na tuto vlnu. Bohužel stále jen přibližně 0.95 % světové produkce bavlny tvoří bio bavlna.

Náhodný výběr oblíbených Magifešn kousků

Sdílej, než to zakážou!
Nákupní košík
Tvůj košík zeje prázdnotou
Pojď nakupovat!
Začít nakupovat
0