Formulář pro odstoupení od smlouvy www.magifesn.cz
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

Internetový obchod: www.magifesn.cz
Společnost: Magifešn.cz
Se sídlem: Čáslavská 2027/5 Praha 3, 13000
IČ/DIČ: 04945107
E-mailová adresa: magifesn@gmail.com
Telefonní číslo: 776731801

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

    • Datum objednání ………….…….  / datum obdržení ………….…….
    • Číslo objednávky: ………….…….………….…….
    • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: ………….…….…… a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čís. účtu): ………….…….………….……………
    • Jméno a příjmení spotřebitele: ………….…….………….…….
    • Adresa spotřebitele: ………….…….………….…….
    • Email: ………….…….………….…….
    • Telefon: ………….…….………….…….

 

V ………….……., Dne ………….…….

 

______________________________________

Podpis spotřebitele

 

Odstoupení od smlouvy – Formulář (.PDF)
Odstoupení od smlouvy – Formulář (.docx)