Formulář pro odstoupení od smlouvy www.magifesn.cz
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát:

Internetový obchod: www.magifesn.cz
Společnost: Magifešn s.r.o.
Se sídlem: Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00
IČ/DIČ: 09148949
E-mailová adresa: info@magifesn.cz
Telefonní číslo: 776731801

Adresa pro vrácení zboží:
Magdaléna Ráblová / Jindřich Tandler,
Čáslavská 2027/5, Praha 3, 130 00

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

    • Datum objednání ………….…….  / datum obdržení ………….…….
    • Číslo objednávky: ………….…….………….…….
    • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: ………….…….…… a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čís. účtu): ………….…….………….……………
    • Jméno a příjmení spotřebitele: ………….…….………….…….
    • Adresa spotřebitele: ………….…….………….…….
    • Email: ………….…….………….…….
    • Telefon: ………….…….………….…….

V ………….……., Dne ………….…….

______________________________________

Podpis spotřebitele