Skip to main content

Formulář pro odstoupení od smlouvy www.magifesn.cz
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář ve většině případů není potřeba, stačí oznámit odstoupení od smlouvy nebo reklamaci na níže uvedenou e-mailovou adresu).

Na každé odstoupení od smlouvy musí být předem upozorněno e-mailem na info@magifesn.cz

Adresát:

Internetový obchod: www.magifesn.cz
Společnost: Magifešn s.r.o.
Se sídlem: Družstevní 293/4, Kutná Hora, 284 01
IČ/DIČ: 09148949
E-mailová adresa: info@magifesn.cz
Telefonní číslo: +420 724 790 007

Adresa pro vrácení zboží:

 • Magdaléna Ráblová / Jindřich Tandler,

Družstevní 293/4, Kutná Hora, 284 01

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

    • Datum objednání ………….…….  / datum obdržení ………….…….
    • Číslo objednávky: ………….…….………….…….
    • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: ………….…….…… a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čís. účtu): ………….…….………….……………
    • Jméno a příjmení spotřebitele: ………….…….………….…….
    • Adresa spotřebitele: ………….…….………….…….
    • Email: ………….…….………….…….
    • Telefon: ………….…….………….…….

V ………….……., Dne ………….…….

______________________________________

Podpis spotřebitele

 

Nákupní košík
Tvůj košík zeje prázdnotou
Pojď nakupovat!
Začít nakupovat
0